นักข่าวพลเมือง : ความเคลื่อนไหวทีวีชุมชนภาคอีสาน

นักข่าวพลเมือง : ความเคลื่อนไหวทีวีชุมชนภาคอีสาน

แม้ที่ผ่านมาการจัดสรรและให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจะถูกวิพากษ์ถึงความล่าช้า แต่แนวคิดการพัฒนาทีวีชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ประเภทจากแผนการทำงาน กสทช.  คือ ทีวีบริการธุรกิจ และทีวีบริการสาธารณะ ยังคงมีการขับเคลื่อน “ทีวีบริการชุมชน” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้มีความความเคลื่อนไหวจากภาคอีสาน หลังการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ของสหภาพโทรคมนาคม กสทช.และยูเนสโก

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง