นักข่าวพลเมือง : ค่ายรับน้องผลิตสื่อ

นักข่าวพลเมือง : ค่ายรับน้องผลิตสื่อ

เพื่อเปิดมุมมองและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่มีการเรียนสอนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนแก่นักศึกษาใหม่ ทั้งการเป็นคนทำงานเบื้องหน้า และขั้นตอนการทำงานหลังจอที่กว่าจะเป็นผลงานสื่อสารทั้งวิดีโอและสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละชิ้น    สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายรับน้องอย่างสร้างสรรค์

l 15 ส.ค.59 l เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ