นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนบ้านพอก

นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนบ้านพอก

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เยาวชน และผู้นำชุมชนบ้านพอก อ.ตระการพืชผล  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงจากการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน

 

l 25 ก.ย. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ