นักข่าวพลเมือง : ค้าน พ.ร.บ. น้ำ

นักข่าวพลเมือง : ค้าน พ.ร.บ. น้ำ

เมื่อคนอีสานขอร่วมจัดการทรัพยากรน้ำ… ติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแทนเครือข่ายลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร และตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสานกับการยื่นหนังสือเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ฉบับปรังปรุงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมีข้อเสนอจาก 1 ใน 4 ข้อ คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการร่างกฎหมาย 

l 13 มิ.ย. 59 l เวลา 21.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ