นักข่าวพลเมือง : ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

นักข่าวพลเมือง : ค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

ทางหลวงหมายเลข 304 จากกรุงเทพฯ- จ.นครราชสีมา เป็นทางหลวงที่รัฐมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด 600 เมกกะวัตก็เป็นอีกหนึ่งโครงการในพื้นที่ด้วย ขณะที่ประชาชนในพื้นที่เป็นกังวลว่า โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเรื่องความมั่นของฐานทรัพยากรอาหารไปติดตามได้จากนักข่าวพลเมือง ทำเป็น ทำเกษตร

ออกอากาศวันที่ 25 ธ.ค. 58 เวลา 21.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ