นักข่าวพลเมือง : งานวิจัยไทบ้าน

นักข่าวพลเมือง : งานวิจัยไทบ้าน

“ข้าวเหนียวเขาวง” เป็นอีกพันธุ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่เพาะปลูก นั่นคืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือ GI และเพื่อให้ทั้งเกษตรผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับประทานข้าวที่ปลอดภัย ชาวบ้านที่นี่ยังร่วมกันทำวิจัยเพื่อหาแนวทางปลูกข้าวปลอดสารเคมี ติตดามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 26 พ.ย. 58 เวลา 12.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ