นักข่าวพลเมือง : จิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน­ด้านการศึกษา

นักข่าวพลเมือง : จิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน­ด้านการศึกษา

นักข่าวพลเมืองชวนติดตามมุมมองการพูดคุยเร­ื่องจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน­ด้านการศึกษา โดยคุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 06.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ