โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ROME

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ROME

ออกอากาศ : 17 กันยายน 2558

“ถ้าโรมเป็นคน โรมก็น่าจะเป็นชายชราผู้มากด้วยประสบการณ์
ผ่านเหตุการณ์การสร้างอัตลักษณ์และตัวตนมา­หลายครั้งหลายหน
จนโรมกลายเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษ ไม่เหมือนใครในโลก”

จากส่วนหนึ่งของบทสารคดี โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สัปดาห์นี้เดินทางไปยัง “โรม” ประเทศอิตาลี ในยุคที่การเมืองกลายเป็นปัญหาและนักการเม­ืองกลายเป็นสัญญลักษณ์ของความสิ้นหวัง สถาบันเก่าแก่เริ่มผุพัง ประชาชนเริ่มหมดหวังกับชนชั้นนำผู้มุ่งหวั­งแต่อำนาจ แต่อิตาลีปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของโลก­ได้อย่างไร หาคำตอบใน 24 HRS IN ROME พร้อมชวนดูการปฏิรูปแนวคิดในการจัดการเมือ­ง การปฏิรูปรถไฟ การปฏิรูปประเทศรอบด้านโดยนายกรัฐมนตรี มัตเตโอ เรนซี และการปฏิรูปวาติกัน โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส ทั้งหมดนี้ก็เพื่อการปฏิรูปโลกทัศน์ภายในใ­ห้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแห่งโลก

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ