นักข่าวพลเมือง : ชาวเมียนมาร่วมสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห จ.สงขลา

นักข่าวพลเมือง : ชาวเมียนมาร่วมสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห จ.สงขลา

 นักข่าวพลเมืองวันนี้   ไปกันที่จังหวัดสงขลา  ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานที่นี่ ร่วมกันสร้างเจดีย์ถวายวัดคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา  เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนาและแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ออกอากาศวันที่ 31 ต.ค. 58 เวลา 12.00 น.

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ