นักข่าวพลเมือง : ชีวิตในโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์

นักข่าวพลเมือง : ชีวิตในโรงเรียนตู้คอนเทนเนอร์

เด็กไทยหลายคนมีทางเลือกทางการศึกษามากกว่าการเรียนในระบบ แต่สำหรับลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านพวกเขาอาจมีทางเลือกไม่มากนัก วันนี้คุณภาวิณี ไชยภาค ผู้เข้าอบรมโครงการ BACKPACK JOURNALISTลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างซึ่งถูกออกแบบให้เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก 

ติดตามจากรายงานข่าวนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ 24 พ.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ