นักข่าวพลเมือง : ชุมชนกุฎีจีน

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนกุฎีจีน

นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแล้ว ชุมชน“กุฎีจีน” หรือ “กะดีจีน” บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ฝั่งตรงข้ามกับปากคลองตลาด ยังมีวิถีชุมชนที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ซึ่งเห็นได้ชัดจากศาลเจ้าเกียนอันเกง และโบสถ์ซางตาครู้ส สถานที่เคารพสักการะของคนในชุมชน นอกจากนี้พวกเขายังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ติดตามเรื่องนี้จาก นักข่าวพลเมือง คุณสันติ ศรีมันตะ ข่าวค่ำ ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ