นักข่าวพลเมือง : ชุมชนบนพื้นที่สูงขาดแคลนสาธารณูปโภค

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนบนพื้นที่สูงขาดแคลนสาธารณูปโภค

ติดตามการสื่อสารเรื่องราวจากชุมชนที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และการเดินทางที่ยากลำบากของชาวบ้านที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงข่าวเที่ยง ทาง ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 2 ส.ค. 2559 เวลา  12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ