นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดขยะ

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดขยะ

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนในปีที่แล้ว มีเกือบ 27 ล้านตัน คนหนึ่งคน มีอัตราการผลิตขยะประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อวันโดยล่าสุดกรมควบคุมมลพิษตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2564 จะจัดการให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้ไม่มีขยะตกค้างในประเทศอีกต่อไปอย่างไรก็ตามความร่วมมือของภาคประชาชนเองก็เป็นเรื่องสำคัญวันนี้นักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์ จะพาเราไปที่ชุมชนบ้านดงอินตา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นชุมชนปลอดขยะ ไปติดตามกันว่าคนที่นั่นมีวิธีจัดการปัญหาขยะอย่างไร

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ