นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดเหล้า

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดเหล้า

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2551 นักข่าวพลเมืองคุณอุไรวรรณ สายสุพรรณ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมูลนิธิสื่อสร้างสุข พาเราไปที่ชุมชนนาคะประเวศน์ จังหวัดขอนแก่นที่คนในชุมชนช่วยกันสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายและรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง

ออกอากาศวันที่ 25 มี.ค. 59 @ 05.20  น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ