นักข่าวพลเมือง : ชุมชนวังสะพุง1

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนวังสะพุง1

ในอดีตชุมชนวังสะพุง1  จังหวัดเลยมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ในชุมชน โดยเฉพาะเรื่องภูมิทัศน์ความสวยงามน่าอยู่ และปัญหาการจัดการขยะค่ะ  ชาวบ้านที่นั่นจึงลุกขึ้นมาช่วยกันคิดและลงมือทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไปติดตามจากนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข 

ออกอากาศวันที่ 21 เม.ย. 59 เวลา 05.20 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ