นักข่าวพลเมือง : ชุมชนเข้มแข็งบ้านนาดี

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนเข้มแข็งบ้านนาดี

จุดเริ่มต้นจากแนวคิดสร้างชุมชนให้เขมแข็งและน่าอยู่ ทำให้ชาวบ้านนาดี จ.ศรีสะเกษ แสดงพลังพลเมืองร่วมกันคิดและ ลงมือจัดการขยะในชุมชน ผลที่ได้ไม่ใช่แค่ชุนชนสะอาด แต่พวกเขาจะทำให้เราได้เห็นความสุขที่แท้ คือสุขที่ได้ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้บ้านเกิดของตัวเอง ความสุขที่ว่าจะเป็นอย่างไร ติดตามจาก คุณกมล หอมกลิ่น นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข ในข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 8พ.ย.58 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ