นักข่าวพลเมือง : ด้วยรักผู้สูงวัย

นักข่าวพลเมือง : ด้วยรักผู้สูงวัย

ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วนะคะ คนในเมืองซึ่งมีสังคมครอบครัวเดี่ยวอาจจะมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกันคนในชุมชนนอกเขตเมืองยังคงสายสัมพันธ์แบบครอบครัวใหญ่ที่ลูกหลานช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ วันนี้ สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้จังหวันครศรีธรรมราช ได้สื่อสารเรื่องราวที่คนในชุมชนได้รวมกลุ่มจิตอาสาขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงวัย ไปติดตามจากรายงาน

ออกอากาศวันที่ 11 ม.ค. 59 @ 12.50 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ