นักข่าวพลเมือง : ตลาดต้องชม

นักข่าวพลเมือง : ตลาดต้องชม

ถ้าใครเคยไปที่วัดโบสถ์ในจังหวัดปทุมธานี อาจจะเคยมีโอกาสไปเดินตลาดต้องชม ซึ่งเป็นตลาดนัดในวัดแล้ว

คนในชุมชนบอกว่า ก่อนหน้านี้อาชีพหลักของพวกเขา คือการทำนา แต่ตั้งแต่มีตลาดนัด และมีนักท่องเที่ยวนิยมมาทำบุญที่วัดโบสถ์มากขึ้น หลายคนจึงทั้งทำนา ทั้งค้าขายไปด้วย นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของร้านค้าในตลาดและนักท่องเที่ยวที่นั่น

ออกอากาศวันที่ 28 มิ.ย. 59 เวลา  12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ