นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดพหุวัฒนธรรม

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดพหุวัฒนธรรม

นักข่าวพลเมือง C-reporters พาไปดูตัวอย่างของชุมชนที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่คนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และยังมีการเรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อหนุนเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ติดตามในช่วงข่าวเช้านักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ 26 พ.ค.2558 เวลา 06.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ