นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดสีเขียว ปี2

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดสีเขียว ปี2

หลังมีการดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชนมานานกว่า 1 ปี 
วันนี้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชาว อ. กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 
ได้จัดงานตลาดนัดสีเขียว ปี 2 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้บริโภคและ 
ผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องอาหารปลอดภัย 
ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ออกอากาศวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ