นักข่าวพลเมือง : ตำรายาโบราณไทลื้อ

นักข่าวพลเมือง : ตำรายาโบราณไทลื้อ

การรักษาโรคด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ใน ตำรายาโบราณภาษาไทลื้อ ซึ่งขณะนี้คณะนักวิจัย อาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการรวบรวมตำรายาเหล่านี้นำมาแปลเป็นภาษาไทยกลาง เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ และพัฒนาตำรายานี้ต่อไป

ออกอากาศวันที่ 21 มี.ค.59 @12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ