นักข่าวพลเมือง : ติดตามประชุม อบต.เขาหลวง

นักข่าวพลเมือง : ติดตามประชุม อบต.เขาหลวง

การประชุมสภา อบต. เขาหลวง จ.เลย สมัยสามัญครั้งที่ 2 ปี 2559 ในวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม มีกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดติดตามการประชุมอย่างใกล้ชิดเพราะประเด็นสำคัญ คือ การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก และการยื่นคำขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อประกอบกิจการ ‪เหมืองแร่ทองคำ‬ ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมือง ทีมไทเลย

ออกอากาศวันที่ 12 พ.ค. 59 เวลา  21.10 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ