นักข่าวพลเมือง : ต้นทุนถ่านหิน-ต้นทุนชีวิต

นักข่าวพลเมือง : ต้นทุนถ่านหิน-ต้นทุนชีวิต

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาในคดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้เยียวยาความเสีนหานแก่ผู้ได้รับผลกระทบแต่ภายหลังที่กระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดลง ปัญหาของคนแม่เมาะกลับยังคงอยู่ซึ่งศูนย์ขูอมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมืองได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและนำมาบอกเล่าผ่านเวทีเสวนา   ออกอากาศวันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 12.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ