นักข่าวพลเมือง : ทองบนดิน

นักข่าวพลเมือง : ทองบนดิน

ในขณะที่คนทั้งประเทศจะได้รับประทานผลไม้จาก จ.จันทบุรี 4 เดือนต่อปี แต่ว่าตอนนี้คนที่นั้นมีความกังวลว่า ถ้ามีการสร้างเหมืองทองคำขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อดินและน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงพืชสวนทางการเกษตรแหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีการสร้างเหมืองเกิดขึ้น แต่ว่าพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยและหลายคนอยากให้ตระหนักถึงความสมดุลในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างแหล่งอุตสาหกรรม

ออกอากาศวันที่ 29 เม.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ