นักข่าวพลเมือง : ที่มาเมืองท่าสองยาง

นักข่าวพลเมือง : ที่มาเมืองท่าสองยาง

ชื่อสถานที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่สะท้อนความโดดเด่นของชุมชนเท่า­นั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักข่าวพลเมือง จะไปสืบค้นที่มาของ “บ้านท่าสองยาง” พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 

ติดตาม นักข่าวพลเมือง C-Reporter ข่าวเที่ยง 21 ก.ค. 2558

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ