นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวชุมชนหนองหาน

นักข่าวพลเมือง : ท่องเที่ยวชุมชนหนองหาน

หนองหาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีนอกจากเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านโดยรอบแล้ว ในหน้าหนาวที่บัวแดงหรือบัวสายบานพร้อมๆกัน ที่นี่จะถูกเรียกว่าทะเลบัวแดงซึ่งคนในชุมชนได้ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชนและวิถีดั้งเดิมซึ่งช่วยทำให้เกิดการกระจายรายได้และแรงงานกลับสู่บ้านเกิดติดตามกับผู้ผลิตภาคพลเมืองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกอากาศวันที่ 3 พ.ค. 59 เวลา  05.20 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ