นักข่าวพลเมือง : ธนาคารขยะชุมชนจอมมณี

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารขยะชุมชนจอมมณี

ไม่เพียงแต่ต้องการลดปริมาณเท่านั้น แต่การเปลี่ยนขยะเป็นรายได้หรือนำไปรีไซเคิล นำไปใช้ซ้ำ เป็นโจทย์สำคัญที่ชาวชุมชนจอมมณี 2 อ.วังสะพุง จ.เลย พยายามร่วมด้วยช่วยกันตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยใช้ธนาคารขยะเป็นเครื่องมือสำคัญ

วันนี้ อลิสา สุนทรา นักศึกษาสาขาสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามการคัดแยกขยะของชาวชุมชนจอมมณี 2 ผ่านระบบธนาคารขยะของคนในชุมชนมานำเสนอ ติดตามในนักข่าวพลเมือง

ออกอากาศ 22 พ.ค. 2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ