นักข่าวพลเมือง : ธนาคารที่ดิน

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารที่ดิน

ปัจจุบันสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีอายุที่การทำงานเหลือเพียง 4 เดือนเศษ คือถึงวันที่ 8 มิถุนายน 59 และในวันพรุ่งนี้ (26 มกราคม) จะมีการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อพิจารณาแนวทางการยุบเลิกหรือไม่ ร่วมติดตามไปกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

ออกอากาศวันที่ 25  ม.ค. 59 @ 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ