นักข่าวพลเมือง : นาตาบอด

นักข่าวพลเมือง : นาตาบอด

พื้นที่นาของชาวบ้านตาตา ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ไม่มีถนนตัดผ่านเข้าถึงหรือที่เรียกว่า“นาตาบอด”ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางสัญจรนะคะ รวมถึงการขนส่งพืชผลทางการเกษตร    
ซึ่งเบื้องต้นพวกเขาจึงรวมกลุ่มพยายามแก้ปัญหากันเอง  

ออกอากาศวันที่ 12 ก.พ. 59 เวลา 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ