นักข่าวพลเมือง : น้ำปิงวันนี้

นักข่าวพลเมือง : น้ำปิงวันนี้

แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย และเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำที่บรรจบมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา9 มกราคมที่ผ่านมา มีกลุ่มคนที่สนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต้นน้ำปิง และได้เดินทางไปสำรวจและถ่ายภาพ  พื้นที่ต้นน้ำปิง  อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนักข่าวพลเมือง คุณตาล  วรรณกูล เป็นหนึ่งในผู้สนใจ และได้บันทึกภาพ และเรื่องราวมา เกิดอะไรขึ้น กับสายน้ำแห่งนี้ ติตตามจากนักข่าวพลเมือง

 ออกอากาศวันที่ 16 ม.ค. 2559 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ