นักข่าวพลเมือง : น้ำหมักชีวภาพ บ้านวังชัย

นักข่าวพลเมือง : น้ำหมักชีวภาพ บ้านวังชัย

นอกจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือนแล้ว น้ำหมักชีวภาพของเกษตรกรบ้านวังชัย ที่ถูกนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีในการดูแลแปลงผักให้งอกงามนั้น ยังใช้ต้นกล้วยมาเป็นส่วนผสมสำคัญอีกด้วย ติดตามรายงานจาก Citizen Reporters มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ออกอากาศวันที่ 27 มี.ค.59

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ