นักข่าวพลเมือง : บทเรียนภัยพิบัติกับโจทย์ที่ท้าทาย

นักข่าวพลเมือง : บทเรียนภัยพิบัติกับโจทย์ที่ท้าทาย

ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคตะวันออก และเวทีถอดบทเรียนปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติ ที่มีตัวแทนชาวบ้านและผู้ประสบภัยจากทั่วประเทศมาประชุมร่วมกัน ในนักข่าวพลเมือง C-Reporters

ออกอากาศ: ข่าวค่ำ ThaiPBS 18 ก.ย. 2558

 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ