นักข่าวพลเมือง : บอกฮักราษี บอกฮักชุมชน จ.ศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมือง : บอกฮักราษี บอกฮักชุมชน จ.ศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ จะพาไปเรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 
ผ่านงานมหกรรมศรีสะเกษติดยิ้มปี 2 ตอนบอกฮักราษี ซึ่งคนในชุมชนร่วมกันจัดขึ้น 
เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน และเป็นการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาความรู้ต่างๆ ของแต่ละชุมชนอีกด้วย 

ออกอากาศวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ