นักข่าวพลเมือง : บุญกฐินชาวกวย

นักข่าวพลเมือง : บุญกฐินชาวกวย

“งานบุญกฐิน” ถือเป็นงานบุญใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นหลังออกพรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้ พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญมหากุศลด้วยกัน โดยบางที่จะมีเจ้าภาพจองกองกฐินไว้ และให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญ เรียกว่า กฐินสามัคคี และที่ชุมชนชาวกวย จ.ศรีสะเกษ ปีนี้ ชาวบ้านและเด็กๆในชุมชน ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมงานบุญกฐินในแบบชาวกวยไว้เช่นเดิม ติดตามกับ นักข่าวพลเมือง “นักเรียนลูกชาวนากับครู อัตตาจ้าง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบล โพธิ์กระสังข์” ข่าวค่ำ เวลา 19.00 น. ThaiPBS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ