นักข่าวพลเมือง : บ่อขยะหนองปลิง

นักข่าวพลเมือง : บ่อขยะหนองปลิง

การสื่อสารประเด็นใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อส่วนรวมเป็นมุมมองการเรียนรู้และผลิตสื่อของเพื่อนๆ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พวกเขาสงสัยว่าขยะจากชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มีมากมายในแต่ละวันจะถูกจัดการอย่างไร หลังถูกส่งไปที่ บ่อขยะหนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งต้องรองรับขยะจากชุมชนต่างๆ กว่า 15 แห่ง ไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน จึงลงพื้นที่เก็บข้อมูล และนำเสนอเรื่องราวของ “คน ค้น ขยะ”  เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี

ออกอากาศ 6 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ