นักข่าวพลเมือง : บ้านโคกสะอาดไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

นักข่าวพลเมือง : บ้านโคกสะอาดไม่เอาโรงงานอุตสาหกรรม

“ดอกฮัง” เป็นภาษาอีสาน หมายถึงดอกของ “ต้นรัง” ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นในป่าเต็งรัง หรือ ป่าโคก และ พบมากในภาคอีสาน ซึ่งกลุ่มวิหาสกิจชุมชนที่บ้านโคกสะอาด จ.สกลนคร นำมาใช้เรียกชื่อกลุ่ม“หอมดอกฮัง” เพื่อสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน แต่ปัจจุบันคนในชุมชนกำลังมีความกังวลใจอย่างมาก หลังทราบว่ามีแผนจะก่อสร้างโรงงานอุสาหกรรมในพื้นที่ คุณคำปิ่น อักษร และ คนในชุมชน จึงร่วมกันเก็บภาพและสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้มากับนักข่าวพลเมือง

 l 25 ก.ย. 59 l เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ