นักข่าวพลเมือง : ประชาสังคมยโสธร

นักข่าวพลเมือง : ประชาสังคมยโสธร

ความเข้าใจต่อวิถีชีวิตชุมชน  และทรัพยากรของถิ่นในฐานะเจ้าของบ้าน  ทำให้ภาคประชาสังคมจังหวัดยโสธรมีการรวมกลุ่มพูดคุยหารือแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมในชุมชนร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรดิน น้ำ ป่า วันนี้ คุณสันติ ศรีมันตะ นักข่าวพลเมือง จังหวัดยโสธร ร่วมสื่อสารความเคลื่อนไหวเรื่องราวในบ้านเกิดของเขากับนักข่าวพลเมือง

l 20 มิ.ย. 59 l เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ