นักข่าวพลเมือง : ปราสาทปรางค์กู่ ศาสนสถานอันเก่าแก่ จ.ศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมือง : ปราสาทปรางค์กู่ ศาสนสถานอันเก่าแก่ จ.ศรีสะเกษ

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปที่ปราสาทปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 
ซึ่งเป็นศาสนสถานสมัยขอม ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่าหนึ่งพันปี 
โดยคนในชุมชนให้ความเคารพบูชา และดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ‪

ออกอากาศวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ