นักข่าวพลเมือง : ปลดหนี้ที่สนามชัยเขต

นักข่าวพลเมือง : ปลดหนี้ที่สนามชัยเขต

หนึ่งในปัญหาสำคัญของเกษตรกรคือการกู้เงินมาลงทุนทางการเกษตรและไม่สามารถชำระหนี้คืนได้นะคะ จนบางครั้งนำไปสู่การสูญเสียที่ดินทำกิน วันนี้นักข่าวพลเมืองกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดนจะพาเราไปที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราที่พวกเขามีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบจนสามารถปลดหนี้ให้กับสมาชิกได้  ออกอากาศวันที่ 24 พ.ย. 58 เวลา 05.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ