นักข่าวพลเมือง : ปลาเชลย

นักข่าวพลเมือง : ปลาเชลย

นักข่าวพลเมืองกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ เป็นอีกกลุ่มคนที่สื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องนะคะ  รวมทั้งเรื่องของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด เนื่องจากพวกเขามองว่าปัจจุบันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอำเภอบางบ่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปลา   ผู้เลี้ยง  และต่อเนื่องไปยังผู้บริโภค ล่าสุดพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวของ “ปลาเชลย”ที่ปะปนมาในบ่อเลี้ยงปลาสลิด  

ออกอากาศ 7 มิ.ย. 59 เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ