นักข่าวพลเมือง : ปลูกถั่วทั่วภู ฟื้นฟูภูหลง

นักข่าวพลเมือง : ปลูกถั่วทั่วภู ฟื้นฟูภูหลง

เมื่อเมษายนที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้บนภูสามชั้น และภูหลง บริเวณเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ทำให้ป่าธรรมชาติ และป่าที่ร่วมกันปลูกถูกเผาผลาญประมาณ 2,100 ไร่ คณะกรรมการเพื่อฟื้นฟูป่าภูหลงมีการพูดคุย พร้อมหาทางที่จะฟื้นฟูป่า โดยในขั้นแรกจะทำการหยอดถั่ว เพื่อคุมหญ้า ลดเชื้อเพลิง และเป็นอาหารแก่สัตว์ป่า การหยอดถั่วจะมีวิธีการอย่างไร ติดตามกับนักข่าวพลเมือง แหลวพันธุ์โตน ที่นี่ ThaiPBS

17 พ.ค. 59 l 21.10 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ