นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าราษีไศล

นักข่าวพลเมือง : ปลูกป่าราษีไศล

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทาม คนในชุมชนบ้านเหล่าโดน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ยังมีความพยายามฟื้นฟูทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมาพวกเขาจึงร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นในชุมชน ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองคุณปัญญา คำลาภ กลุ่มสื่อเสียงคนอีสาน

l 1 ก.ค. 59 l เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ