นักข่าวพลเมือง : ปลูกมันในนาข้าว

นักข่าวพลเมือง : ปลูกมันในนาข้าว

ฤดูแล้งเช่นนี้มันสำปะหลังเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรบ้านตาตา ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษค่ะ เพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ดูแลง่าย และให้ผลผลิตเร็ว ซึ่งนอกจากจะปลูกในไร่แล้ว พวกเขายังปลูกมันสำปะหลังในนาเพื่อใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าอีกด้วยติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ ที่นี่ ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 24 ก.พ. 2559 เวลา 21.45น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ