นักข่าวพลเมือง : ปอเนอะญีฮาดกับพลังของคนชายแดนใต้

นักข่าวพลเมือง : ปอเนอะญีฮาดกับพลังของคนชายแดนใต้

เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดงานระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าด่าน จ.ปัตตานี แทนโรงเรียนปอเนาะญีฮาดวิทยาที่ถูกปิดไปนานกว่าสิบปี จนถึงวันนี้มียอดรวมในการรับบริจาคประมาณสามล้านเก้าแสนกว่าบาทแล้ว โดยเงินที่ได้จะนำไปซื้อที่ดินบริเวณข้างมัสยิดกว่าสิบไร่เพื่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสร้างบ้านอย่างสมถะให้กับครอบครัวแวมะนอ รวมถึงปรับปรุงมัสยิดบ้านท่าด่านอีกด้วย วันนี้นักข่าวพลเมืองทีม กูยิ โปรดักชั่น มีรายงานถึงเบื้องหลังความร่วมมือในครั้งนั้น

ออกอากาศ 27 เม.ย. 2559 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ