นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

นักข่าวพลเมือง : ปุ๋ยมูลไส้เดือน

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน สถาบันการศึกษาและชาวบ้านใน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม จึงจัดกิจกรรมเรียนรู้และสาธิตการทำปุ๋ยมูลไส้เดือน  เพื่อส่งเสริมการกำจัดขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นช่องทางสร้างรายได้ 
.
ติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนะ  พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง MSU NEWS

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ