นักข่าวพลเมือง : ป่าดงระแนง

นักข่าวพลเมือง : ป่าดงระแนง

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงระแนง จ.กาฬสินธุ์ นับเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของชาวอำเภอยางตลาด และอำเภอห้วยเม็กมาอย่างยาวนานรวมถึงชาวบ้านคำปะโอ  บ้านหนองปะโอ และบ้านป่าหวายที่ได้อาศัยหาอยู่หากินจากตู้กับข้าวชุมชน  ติดตามความผูกพันของคนกับป่าที่นี่ จากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter นิสิตสาขานิเทศศาสตร์    คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ