โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the EXTRA TIME

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the EXTRA TIME

ออกอากาศ: 24 กันยายน 2558

“การหมกมุ่นกับวิธีคิดเดิม ความคิดเห็นเดิมๆ นอกจากไม่ช่วยให้เห็นทางเลือกใหม่แล้ว หลายครั้ง ยังนำพาเรากลับไปสู่วงจรอุบาทว์และวิกฤตซ้­ำซาก นั่นคือ ความผิดพลาดเชิงโลกทัศน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโ­ลก และนี่คือทุกข์โศกของผู้คน และผู้นำหลายประเทศในโลก ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป…

จากส่วนหนึ่งของบทสารคดี โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ