นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำเลย

นักข่าวพลเมือง : ผลกระทบจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำเลย

แม่น้ำเลยเป็นสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนริมฝั่งมาอย่างยาวนาน ผู้คนสองฝั่งได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำแห่งนี้แตกต่างกันออกไป หนึ่งในอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนริมฝั่งคือการเลี้ยงปลากระชัง วันนี้นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมสื่อสารมุมมองใกล้ตัวเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของแม่น้ำเลยและผลกระทบจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลของชุมชน 

ออกอากาศวันที่15 เม.ย.59 @12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ