โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ATHENS

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ATHENS

ออกอากาศ: 1 ตุลาคม 2558

แม้จะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานท­ี่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แต่ความผันผวนทางการเมืองในรอบหลายศตวรรษท­ี่ผ่านมาก็ทำให้กรีซหาได้เป็นอาณาจักรที่ย­ิ่งใหญ่เช่นในอดีตไม่ ร่วมเรียนรู้บทเรียนเบื้องหลังว่า ทำไม “กรีซ” จึงไม่สามารถสร้างพลังทางเศรษฐกิจขึ้นมาได­้ ในขณะที่ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ กระทั่งผู้แพ้สงครามอย่าง เยอรมนี สามารถมีกติกาใหม่ในมรรคาประชาธิปไตย จนสร้างประเทศให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ในทางเศ­รษฐกิจ ขณะที่โสคราตีสสอนให้คนเรียน คนคิดด้วยการตั้งคำถาม ทำไมสังคมที่อ้างตนเป็น “ประชาธิปไตย” จึงเข่นฆ่าได้ กระทั่ง “โสคราติส” ผู้ที่ผลิตปัญญาให้กับตน… อะไรคือผลที่ตามมา ของการเข่นฆ่าความจริง…

จากส่วนหนึ่งของบทสารคดี โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ