นักข่าวพลเมือง : ผักชีฝรั่ง

นักข่าวพลเมือง : ผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยปลูกมากในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพืชที่มีความต้องการในของผู้บริโภคตลอดทั้งปี สำหรับเกษตรบ้านบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์แล้ว ผักชีฝรั่งถือเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้ในช่วงน้ำแล้ง ติดตามได้ในรายงานของนักข่าวพลเมือง ทีมสมาคมสื่อมวลชน นครสวรรค์

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ